NameisoBibles CountStatus
Akeitsr1Vigorous
Amblongalm0Threatened
Aneityumaty1Developing
Aoreaor0Extinct
Apmaapp0Developing
Arakiakr0Nearly Extinct
Auluaaul1Vigorous
Axambahb1Vigorous
Baetorabtr0Vigorous
Bakibki0Shifting