English TitleVernacular TitleDate
Maasina Fulfulde 2005 Edition
The New Testament in Maasina FulfuldeAadi keyri: linjiila iisaa almasiihu2005