English TitleVernacular TitleDate
Borana 1994 Edition1994
New Testament in Borana (Oromo)1994
New Testament in BoranaKitaaba Waaqa Ka Afaani Boranatini Taafani2007