English TitleVernacular TitleDate
Kiwai New TestamentKiwai Tarena Buka. Iesu Keriso nimo Buaraigo nou orio Keremedea Owera.1985