English TitleVernacular TitleDate
Genesis and Exodus in TagakauloGénésis ya pagpalekat aw Éxudo ya pagpaluwa' sa manga utaw na Isra-él2000