English TitleVernacular TitleDate
Ruth and Daniel in NgalumRut Ngot1974
Ngalum First Bible1999
Ngalum New TestamentPerjanjian Baru2016