Menu

Bible Society of Taiwan

886 227510882

service@bstwn.org

4F-1, No. 29 Jen-Ai Road Sec. 3, Taipei, 100, Taiwan

Bibles
Type iso Date English Title Vernacular Title
Bible hak 1995 Hakka New Testament, Psalms and Proverbs (Romanised)
Bible hak 1993 Hakka Chinese Today's Taiwanese Hakka Bible Hakka Chinese Today's Taiwanese Hakka Bible
Bible hak 1993 Taiwan Hakka New Testament (Romanised) Xian dai tai wan ke yu yi ben Hien-thoi thòi-vân hak-ngî yit-pún
Bible hak 1916 Wujingfu (五经富) New Testament
Bible knk 2005 Kuranko 2005 Edition
Bible kno 2006 Kono (Sierra Leone) 2006 Edition
Bible kri 2013 Good News For All Men (2013) Na We Yu Yɛri Yu Go Biliv
Bible lia 2011 Limba New Testament
Bible men 2002 Mende (Sierra Leone) 2002 Edition Ngowili Yekpei numu kpelee va ; Hinda yangilingo ninei hu
Bible nan 1996 Taiwanese Bible Character Book Sèng-keng Tâi-gí Hàn-jī Pún
Bible nan 2008 Today's Taiwanese Romanized Version Hiān-tāi Tâi-gú Sin-iok Sèng-keng
Bible tem 2010 Temne BSSL Version Temne Bssl Version
Bible nan 1990 Today's Taiwanese Version
Bible lok 1983 Loko (Sierra Leone) New Testament Ngilimayaa Nyiɛ Gɔɔ na Landɔgɔ Haa na nhu
Bible tsu 2016 Cou (Tsou) New Testament
Bible klk 2007 Kono New Testament Yataa 'a dobene nama
Bible kri 1992 Good News For All Men (1992) Na We Yu Yɛri Yu Go Biliv
Bible lia 2009 Limba New Testament (2009)
Bible pwn 1993 Paiwan New Testament & Shorter Old Testament Kai nua Cemas
Resources
Language Abbreviation Type Link