Turkish

Türkçe [tur]

(Download entire table dataset)

Title Type id Date
Turkish Bible Halk Dilinde 2012 Turkish - Halk Dilinde Bibles TURBLI
2012
Turkish Bible (Kitab-ı Mukaddes Şirketi Version) Kitab-ı Mukaddes Şirketi Bibles TURUJI
2003
Turkish Kutsal Kitap Turkish Yeni Çeviri Bibles TURBST
2001
Turkish Good News Version Turkish - Yeni Antlaşma Bibles TURNVS
1994
Bible Portions in Turkish Emsal-i Süleyman : an'asl muharrer bulundugu lisan- Ibranî'den betercüme Bibles TURPOR
1900
Camilla Turkish Matthew Inğil Mettanyn tahriri üzre Bibles TURCRO
1883
Turkish New Testament Turque Nouveau New Testament Incil injil Kitabi Mukaddes Bibles TUR1857
1857
Ottoman Turkish Bible İncîl-i Şerîf: 1819 baskısının 200 Bibles TUR1819
1819
Ali Bey'in Old Turkish Translation Ali Bey'in ek Yazmasi Bibles TUROLD
1665
Journey to Truth - Ep8 - Freedom Bölüm 8 - İsa Mesih'in ardından Resources
Journey to Truth - Ep7 - A Real Dream Bölüm 7 - Mesih yaşıyor mu? Resources
Journey to Truth - Ep6 - Miracle of Love Bölüm 6 - Mesih çarmıhta öldü mü? Resources
Journey to Truth - Ep5 - Authority of Forgiveness Bölüm 5 - Mesih sadece bir peygamber mi? Resources
Journey to Truth - Ep4 - Beginning of Light Bölüm 4 - Mesih Tanrı’nın Oğlu mu? Resources
Journey to Truth - Ep3 - Give and Take Bölüm 3 - İncil değiştirildi mi? Resources
Journey to Truth - Ep2 - Extensive Questions Bölüm 2 - Tanrı neden fedakarlığı seçti? Resources
Journey to Truth - Ep1 - He Said, It's Been Said Bölüm 1 – Bağışlamanın her zaman bir bedeli vardır Resources
The Savior 8 - Jesus is Risen İsa ölüler arasından diriliyor Resources
The Savior 7 - Golgotha Çarmıha gerildiği yer Resources
The Savior 6 - The Lord's Prayer Tanrı’nın duası Resources
The Savior 5 - The Good Samaritan İyi bir Samiriyeli Resources
The Savior 4 - Sowing of the Word Tohum ekicisi Resources
The Savior 3 - Woman at the Well Pınar başındaki kadın Resources
The Savior 2 - Jesus' Baptism İsa’nın vaftiz edilmesi Resources
The Savior 1 - Jesus' Birth İsa’nın doğuşu Resources
The Savior 0 - The Savior Trailer Kurtarıcı Resources
More Than Dreams-Mohammed Düşten Öte - Muhammed’ In Öyküsü Resources
More Than Dreams-Khosrow Düşten Öte - Khosrow’ Un Öyküsü Resources
More Than Dreams-Khalil Düşten Öte - Khalil’ In Öyküsü Resources
More Than Dreams-Dini Düşten Öte - Dini’ Nin Öyküsü Resources
More Than Dreams-Ali Düşten Öte - Ali’ Nin Öyküsü Resources
More Than Dreams-Ali (EngSub) Düşten Öte - Ali’ Nin Öyküsü Resources
The Prophets' Story Peygamberin Hikayesi Resources
The Prophets' Story Pəyğambərlərin Hikayesi (Ahiska) Resources
Bir Ibadet Toplantisi Bir Ibadet Toplantisi Resources
Followers of Isa isa mesih'in yolunda Resources
KING of GLORY Yücelik Kralı Resources
KING of GLORY YÜCELİK KRALI Resources
One God One Message Tek Tanri Tek Mesaj Resources
One God One Message Tek Tanri Tek Mesaj Resources
Your Story Senin Öykün Resources
The WAY of RIGHTEOUSNESS Doğruluk Yolu Resources
The way to life Yaşam Yolu Resources
Jesus. An introduction İsa: Bir açıklama Resources
Finding hope Umut Bulma Resources
Daily strength Her Gün için Güç Resources
An invitation Davet Resources
Words of Life 6 Resources
Words of Life 5 Resources
Words of Life 4 Resources
Words of Life 3 Resources
Words of Life 2 Resources
Words of Life 1 Resources
Prayer Resources
Portrait of Jesus Resources
Look, Listen & Live 6 JESUS - Teacher & Healer Resources
The Life of Christ Resources
Good News Resources
How can escape if you ignore? Görmezden Gelirsek Nasıl Kaçabiliriz? Resources
What is lost? Kaybolmak Ne Demektir? Resources
Liberation and Human Behavior Kurtuluş ve İnsan Davranışı Resources
Why God saves man? Tanrı İnsanı Neden Kurtarmaktadır? Resources
Accuracy of salvation Kurtuluşun Kesinliği Resources
People got rid of the grace and through faith How? İnsan, Lütuf ve İman Yoluyla Nasıl Kurtulmuştur? Resources
God has provided salvation through Jesus Christ İsa Mesih Aracılığıyla Tanrı'nın Sağladığı Kurtuluş Resources
Target those who are saved at infinity, Kurtulmuş Olanların Sonsuzluktaki Hedefi Resources
Endless Love Target Sonsuz Sevginin Hedefi Resources
His life saved O'nun Yaşamıyla Kurtulduk Resources
New Yaradılışla A New Life Yeni Bir Yaradılışla Yeni Bir Yaşam Resources
God Barıştırıldık Tanrı'yla Barıştırıldık Resources
God's accuracy dressed Tanrı'nın Doğruluğunu Giyinmek Resources
Replaces Justice Finds God Tanrı'nın Adaleti Yerini Buluyor Resources
Him ransom O'nda Fidyeyle Resources
Get Rid of the Power of Darkness Karanlığın Gücünden Kurtulmak Resources
Compared to sin a Great Salvation Günahla Karşılaştırıldığında Büyük Bir Kurtuluş Resources
Compared creation Great Liberation Yaratılışla Karşılaştırıldığında Büyük Bir Kurtuluş Resources
This is such a great salvation Bu Denli Büyük Bir Kurtuluş Resources
The Importance of salvation Kurtuluşun Önemi Resources
Prayer - 17 Dua - 17 Resources
Prayer - 16 Dua - 16 Resources
Prayer - 15 Dua - 15 Resources
Prayer - 14 Dua - 14 Resources
Prayer - 13 Dua - 13 Resources
Prayer - 12 Dua - 12 Resources
Prayer - 11 Dua - 11 Resources
Prayer - 10 Dua - 10 Resources
Prayer - 09 Dua - 09 Resources
Prayer - 08 Dua - 08 Resources
Prayer - 07 Dua - 07 Resources
Prayer - 06 Dua - 06 Resources
Prayer - 05 Dua - 05 Resources
Prayer - 04 Dua - 04 Resources
Prayer - 03 Dua - 03 Resources
Prayer - 02 Dua - 02 Resources
Prayer - 01 Dua - 01 Resources
Words of Life - 60 Hayat Kelimeleri - 60 Resources
Words of Life - 59 Hayat Kelimeleri - 59 Resources
Words of Life - 58 Hayat Kelimeleri - 58 Resources
Words of Life - 57 Hayat Kelimeleri - 57 Resources
Words of Life - 56 Hayat Kelimeleri - 56 Resources
100 / 355