The Bible in Macedonian

БИБЛИЈА (Свето Писмо): Стариот и Новиот Завет