Swahili, Common Language Bible

Biblia Habari Njema