Montenegro

Southern Europe

(Download entire table dataset)

Title Population Bibles Resources
Serbian
266,000
6
28
Montenegrin
230,000
0
0
Bosnian
52,490
1
11
Gheg Albanian
33,000
6
34
Croatian
5,890
9
8
Slovak
5,860
9
16
Balkan Romani
5,140
5
12
Romanian
3,130
16
29
Tosk Albanian
2,010
15
33
Rusyn
1,710
1
1
Croatia Sign Language
1,250
0
0
Bulgarian
1,250
13
7
Russian
1,030
21
97
Macedonian
880
9
19
Macedo-Romanian
870
2
2
Turkish
620
9
346
English
300
242
349
100 / 17