Hiri Motu Bible

Date: 1964, 1982, 1994
ISO: hmo
Languages: Hiri Motu
Script: Latin
Bible ID: HMOPNG
Copyright: © 1964, 1982, 1994 The Bible Society of Papua New Guinea
 
Description: The Holy Bible in the Hiri Motu language of Papua New Guinea
JHN 1
1 Matamaia neganai Hereva ia noho. Hereva be Dirava danu ia noho, bona unai Hereva be Dirava. 2 Hereva be matamaia neganai Dirava danu ia noho. 3 Gau ibounai be Dirava ese ia karaia inai Hereva dekena amo. Gau ta be idau dala dekenai ia vara lasi, badina idia karaia gaudia ibounai be unai Hereva ese ia karaia. 4 Mauri be Hereva ena lalona dekenai ia noho, bona unai mauri ese diari ia mailaia taunimanima dekenai. 5 Diari be dibura lalonai ia hedinaraia, bona dibura ese ia habodoa diba lasi. 6 Tau ta ia vara, Dirava ese ia siaia, iena ladana be Ioane. 7 Ia be hereva momokani do ia gwauraia, bona Diari do ia hedinaraia totona ia mai, taunimanima ibounai ese iena hereva do idia kamonai, bona Diari do idia abidadama henia totona. 8 Ia be unai Diari lasi, to Diari herevalaia totona ia mai. 9 Inai be Diari momokani, taunimanima ibounai hadiaria totona ia mai tanobada dekenai. 10 Hereva be tanobada dekenai ia noho, bona inai Hereva dekena amo Dirava ese tanobada ia karaia. To tanobada be ia diba lasi ia. 11 Iena tano korikori dekenai ia mai, to iena bese taudia ese idia abia dae lasi ia. 12 To taunimanima haida ese ia dekenai idia abidadama henia. Vadaeni inai ia dekenai idia abia dae taudia dekenai siahu ia henia, idia be Dirava ena natudia idia lao totona. 13 Dirava ena natuna idia vara, be headava ena kara dekena amo idia vara bamona lasi, idia be tanobada tamana dekena amo idia vara lasi. Dirava sibona be idia edia Tamana. 14 Inai Hereva be taunimanima ena tauanina dekenai ia halaoa, bona iseda huanai ia noho. Iena hairai danu ita itaia. Inai hairai be Dirava ese ia henia, badina ia be Dirava ena Natuna tamona sibona. Bogahisihisi kara bona hereva momokani dekenai ia honu momokani.
Digital Bible Society
American Bible Society
Digital Bible Society
The Digital Bible Library