Slovenian Standard Version, 3rd ed.

Slovenski standardni prevod, 3. izd.