Samoan Old Bible

O le Feagaiga Tuai ma le Feagaiga Fou lea, ua faasamoaina