Swahili New Testament Portions

Chuo cha Maagano Mapya - ya bwana wetu Jesu Masihi mwokozi wetu