Swahili Old Bible (NT and OT Portions)

Biblia Takatifu - Kitabu cha Agano Jipya