(Download entire table dataset)

Title Population Bibles Resources
Czech
10,000,000
10
22
Slovak
422,000
9
16
Vietnamese
70,650
9
44
Ukrainian
50,360
11
19
Russian
32,000
21
97
Polish
30,000
13
18
Czech Sign Language
21,440
0
0
German
15,000
32
22
Hungarian
11,510
13
14
Lower Silesian
11,240
0
0
English
7,000
242
349
Romanian
5,180
16
29
Sinte Romani
5,170
4
3
Mandarin Chinese
3,510
46
104
Bulgarian
3,260
13
7
Serbian
3,080
6
28
Carpathian Romani
2,750
5
2
Belarusian
2,720
6
7
Halh Mongolian
2,480
3
14
Croatian
2,070
9
8
French
2,050
45
121
Turkish
2,020
9
346
Kazakh
1,960
2
11
Bosnian
1,550
1
11
Portuguese
1,500
18
337
Modern Greek (1453-)
1,500
24
10
Western Armenian
1,370
2
2
Italian
1,290
16
23
Bavarian
1,210
0
1
Macedonian
1,050
9
19
Rusyn
790
1
1
Gheg Albanian
690
6
34
Dutch
670
17
17
Algerian Arabic
530
1
12
100 / 34