Yao

chiYao [yao]

(Download entire table dataset)

Title Type id Date
Yao New Testament Lilangano lya Sambano Bibles YAOWFW
2018
Yawo Chiyawo Bible Buku Jeswela Bibles YAOBSM
2014
Yao BFBS Bible Portions Malango Ga Sambano Bibles YAOBFBS
1907
The Prophets' Story Ngani ja Mnabi Resources
KING of GLORY Mwenye jwa Lumbili Resources
KING of GLORY MWENYE jwa LUMBILI Resources
Good News Resources
Words of Life Resources
Good News Resources
Words of Life Resources
Songs 2 Resources
Songs 1 Resources
Ngani Syambone [Good News] Resources
The Living Christ Resources
Kulola, Kupikana ni Kola umi Buku 8, Masengo Ga Msimu Ŵaswela [Look, Listen & Live 8 Acts of the HOLY SPIRIT] Resources
Kulola, Kupikana ni Kola umi Buku 7 Yesu Mkulupusyo Jwetu [Look, Listen & Live 7 JESUS - Lord & Saviour] Resources
Kulola, Kupikana ni Kola umi Buku 6, Yesu Jwakuposya [Look, Listen & Live 6 JESUS - Teacher & Healer] Resources
Kulola, Kupikana ni Kola umi Buku 5, Kulagasika Ligongo lya Mlungu [Look, Listen & Live 5 On Trial for GOD] Resources
Kulola, Kupikana ni Kola umi Buku 4, Jwakutumicila jwa Mlungu [Look, Listen & Live 4 Servants of GOD] Resources
Kulola, Kupikana ni Kola umi Buku 3, Kupunda Kupitila mwa Mlungu [Look, Listen & Live 3 Victory through GOD] Resources
Kulola, Kupikana ni Kola umi Buku 2, Mundu Jwapajika Jwa Mlungu [Look, Listen & Live 2 Mighty Men of GOD] Resources
Kulola, Kupikana ni Kola umi Buku 1, Kutanda ni Mlungu [Look, Listen & Live 1 Beginning with GOD] Resources
Children's Stories Resources
Words of Life Resources
JESUS Films
The Prophets' Story Ngani ja Mnabi Films
100 / 26