Meksi Translation

Libra të Dhiatës së Vjetër të përkthyera në dialektin tosk nga Konstandin Kristoforidhi në 1884 (transliterim nga gërmat greke në latine)

Websites we know of that host this Bible.

Interconfessional Bible Society of Albania