English TitleVernacular TitleDate
The Bible in Chinantec, Lalana1973
Chinanteco de Lalana New TestamentJúu² 'mɨɨn³² 'e³ ca²³ŋɨń² Dios2012
Lalana Chinantec 2012 Edition
Chinanteco de San Juan Lalana 1994 Edition1994