Hmu
Qiandong Miao
Black Miao, hveb Hmub
Pronounce [m̥ʰū]
Country China
Region mostly Guizhou
Ethnicity mostly Miao, some Yao
Speakers
(2.1 million cited 1995)
Family
Hmong–Mien
Forms
Standard Miao
Writing
Latin
AreaEast and south Guizhou Province, Majiang, Danzhai, Leishan, Taijiang, Huangping, Shibing, Jianhe, Zhenyuan, Sansui, Fuquan, Pingba, Zhenning, Xingren, Anlong, Guanling, Zhenfeng and Ziyun counties, Kaili Qingzhen municipalities; northwest Guangxi Province, Longlin County.
Language Sites
ISO 639-3 Variously:
hea – Northern
hmq – Eastern
hms – Southern
neo – Ná-Meo
Glottolog east2369
Type Date Title Vernacular ID Links