Miao Language (A-Hmao)
Large Flowery Miao
ad Hmaob lul
A-hmaos
Country China
Region Guizhou, Yunnan
Ethnicity A-Hmao
Speakers
(300,000 cited 1995)
Family
Writing
Pollard
AreaNorthwest Guizhou Province, Weining, Hezhang, Shuicheng, Pu’an, Zhenning, and Ziyun counties, Liupanshui municipality; northeast and central Yunnan Province, Zhaotong area, Yongshan, Yiliang, Daguan, Suijiang, Qiaojia, Xundian, Fumin, Luquan, Lufeng, and Wuding counties, Xuanwei, Qujing, Kunming, Anning and Chuxiong municipalities; south Sichuan Province, Panzhihua municipality.
Language Sites
ISO 639-3 hmd
Glottolog larg1235
Type Date Title Vernacular ID Links