Xong
Xiangxi Miao
Xonb, Meo
Pronounce [ɕõ˧˥]
Country China
Region Hunan, Guizhou, Hubei, Guangxi and Chongqing
Ethnicity Qo Xiong
Speakers
~900,000 (2005)
Family
Hmong–Mien
Dialects
  • Western (Xong proper)
  • Eastern (Suang)
Writing
Latin
AreaNorthwest Hunan Province, Huadan, Fenghuang, Baojing, Jishou, Guzhang, Longshan, Xinhuang Mayang counties; northeast Guizhou Province, Songtao County, Tongren and southeast Chongqing municipalities; Xiushan and Youyang counties; southwest Hubei Province, Xuan’en County; north Guangxi Province, Nandan County, Hechi municipality.
Language Sites
ISO 639-3 Either:
mmr – Western Xiangxi Miao
muq – Eastern Xiangxi Miao
Glottolog nort2748
Type Date Title Vernacular ID Links