English TitleVernacular TitleDate
Chisena New Testament2004
Portions of the Bible in Sena (Malawi)Mabasa a Mgona Panja Mu Bukhu ya Mulungu ya Kuthuliwa Kutoma1981