Catholic Bible with deuterocanonical books reprinted 2005

Shkrimi Shenjt: Besëlidhja e Vjetër dhe Besëlidhja e Re: përktheu dhe shtjelloi Dom Simon Filipaj.