Gelao
Kláo
Region Western Guizhou, Wenshan Prefecture in Yunnan, Longlin County in Guangxi, China; Hà Giang Province in Vietnam
Speakers
7,900 (2008)
Family
Kra–Dai
 • Kra
  • Ge–Chi
   • Gelao
Dialects
 • A'ou, Mulao
 • Hakhi (Hagei)
 • Tolo
 • Aqao (Gao)
 • Qau
AreaYen Minh District.
Language Sites
ISO 639-3 Variously:
giq – Hagei (Green Gelao)
gir – Vandu (Red Gelao)
giw – Telue (White Gelao, Duoluo)
aou – A'ou
giu – Mulao
gqu – Qau
Glottolog gela1265
Type Date Title Vernacular ID Links