NameisoBibles CountStatus
Akhaahk2Wider
Aremaem0Nearly Extinct
Bahnarbdq1Developing
Bouyeipcc0Vigorous
Budeh Stiengstt0Vigorous
Bulo Stiengsti0Vigorous
Cacgia Roglairoc0Vigorous
Cao Lanmlc1Vigorous
Central Khmerkhm8National
Central Mnongcmo1Developing