English TitleVernacular TitleDate
Chitumbuka New Testament (2002)Bayibolo Phangano Liphya2002
New Tumbuka Bible
Tumbuka Bible Mazgu ya Chiuta 20021987