(Download entire table dataset)

Title Population Bibles Resources
Mandarin Chinese
907,000,000
46
104
Yue Chinese
85,000,000
12
35
Min Nan Chinese
48,000,000
10
39
Jinyu Chinese
47,100,000
0
0
Xiang Chinese
37,400,000
0
4
Gan Chinese
22,200,000
3
2
Uighur
11,996,300
6
32
Min Dong Chinese
10,550,000
2
3
Huizhou Chinese
5,413,600
1
1
Min Bei Chinese
4,044,900
3
2
Min Zhong Chinese
3,648,300
1
0
Bouyei
3,337,600
1
15
Pu-Xian Chinese
3,103,000
2
1
Khams Tibetan
2,268,700
0
18
Yongbei Zhuang
2,202,800
1
4
Northern Qiandong Miao
2,137,200
0
8
Yongnan Zhuang
2,076,400
0
6
Tibetan
1,791,300
6
33
Zuojiang Zhuang
1,737,600
0
3
Liujiang Zhuang
1,735,500
0
2
Guibei Zhuang
1,668,800
0
8
Amdo Tibetan
1,461,600
0
14
Western Xiangxi Miao
1,413,300
0
4
Eastern Hongshuihe Zhuang
1,335,000
0
6
Sichuan Yi
1,314,200
1
15
Southern Dong
1,267,100
1
9
Central Hongshuihe Zhuang
1,201,500
0
3
Hlai
1,172,000
0
42
Guibian Zhuang
1,112,500
0
0
Dongshanba Lalo
1,010,900
0
0
Youjiang Zhuang
1,007,000
0
2
Wusa Nasu
981,200
0
6
Hani
963,200
0
16
Chuanqiandian Cluster Miao
959,100
0
0
Central Bai
880,300
0
4
Bu-Nao Bunu
873,300
0
5
Hmong Daw
864,200
1
16
Southern Qiandong Miao
860,100
0
2
Yang Zhuang
851,200
0
5
Dongxiang
644,500
0
2
Tai Nüa
615,000
1
3
Eastern Qiandong Miao
602,000
0
0
Nong Zhuang
553,400
0
2
Lolopo
492,600
1
3
Large Flowery Miao
463,400
1
11
Eastern Nisu
461,100
0
13
Southern Bai
444,800
0
4
Liuqian Zhuang
415,000
0
0
Honi
411,700
0
3
Parauk
387,600
2
0
Wumeng Nasu
379,000
0
0
Waxianghua
376,500
0
0
Hmong Shua
357,800
2
3
Naxi
349,200
1
21
Wuding-Luquan Yi
342,900
0
9
Kim Mun
339,400
0
3
Sui
333,700
0
4
Lahu
317,700
1
27
Iu Mien
300,800
6
58
Sani
293,500
0
2
Akha
262,400
3
8
Northern Nisu
260,300
0
0
Southern Lolopo
254,500
0
2
Southern Nisu
233,600
0
1
Mulam
230,200
0
2
Kalmyk
227,400
1
4
Qiubei Zhuang
223,400
0
0
Jiarong
208,600
0
1
Kaduo
200,200
0
1
Minz Zhuang
184,200
0
0
Biyo
173,500
0
2
China Buriat
170,400
0
0
Northern Guiyang Hmong
155,900
0
0
151,600
1
6
Salar
151,300
0
4
Manchu
151,000
1
2
Southern Qiang
143,500
0
2
Eastern Xiangxi Miao
137,800
0
0
Ge
137,600
0
4
Biao
134,800
0
0
Lahu Shi
130,100
1
1
Central Mashan Hmong
122,700
0
0
Northern Huishui Hmong
121,500
0
0
Southwestern Guiyang Hmong
121,500
0
2
Zaiwa
121,500
3
3
English
120,600
242
349
Lipo
118,100
2
3
Northern Qiang
116,100
0
0
Dai Zhuang
110,600
0
0
Awa (China)
108,400
0
0
Maonan
107,700
0
1
Luopohe Hmong
106,100
0
2
Axi Yi
103,200
0
1
Biao-Jiao Mien
99,650
0
2
Tai Hongjin
98,460
0
0
Cun
97,810
0
0
Southwestern Huishui Hmong
97,480
0
0
Wa
95,470
1
7
Jiamao
95,180
0
2
Gepo
92,660
0
0
100 / 327