Slovenia

Southern Europe

Title Population Bibles Resources
Slovenian
1,915,000
14
15
Bosnian
94,600
1
11
Serbian
61,330
6
28
Croatian
35,470
10
8
Russian
30,080
21
97
Carpathian Romani
23,040
5
2
German
12,980
32
22
Hungarian
9,000
13
14
Gheg Albanian
7,200
7
34
Bavarian
5,570
0
1
Venetian
5,270
0
0
Yugoslavian Sign Language
4,150
0
0
Macedonian
4,140
9
19
Italian
3,760
16
23
Ukrainian
620
9
19
Tosk Albanian
0
15
33
50 / 16